ხანგრძლივად შესანახი ხორცი

ყაღი


ყაღი მზადდება ცხვრის, ძროხის, თხის, ნადირის ხორცისაგან. იღებენ ძვალსაც და კუთსაც და ჭრიან პატარა გრძელ ნაჭრებად, ჩაყრიან მარილწყალში და 3-4 დღე გააჩერებენ. მერე ამოიღებენ და გაჰკიდებენ მზეზე გასაშრობად უფრო ისეთ ადგილას სადაც ნიავი სცემს.


გაშრება, გახმება და შეინახავენ. ასე გარდაიქმნება ხორცი „ყაღად“ და ინახება რამდენიმე თვის და წლის განმავლობაში. მას ჭირდება მოვლა 2-3 თვეში ერთხელ მზეზე, ჰაერზე გამოტანა
ყაღს ხმარობენ: ხორცად (ე.ი. მოხარშავენ, ხორციც იჭმება და წვენიც), სატნად (მოუხარშავი), ხინკალში და შეიძლება შეწვაც.