ბალახეული საჭმელი

ჩავე


ჩ ა ვ ე: ჩავეს ბალახს ზაფხულში დაჰკრეფენ, დასწვნენ და დაჰკიდებენ საჩეხებში. გახმება და იყენებენ სასურველ დროს ზამთარში თუ ზაფხულში. ჩავის ბალახებია:ღოლო, დუცი,პიდნა,ვაშლის სუნას, ხარნუყას ბუერას ,სვინტრას და სხვა.

{article_images}


გამშრალ ბალახებს მოხარშავენ შეაზავებენ მარილით და ქონით. ზოგი გამშრალ ხორცსაც (ყაღი) უკეთბს.