ჩვენი გუნდი

ირაკლი ჯანგირაშვილი

მისამართი: ახმეტა

მობ: +995 599 50 73 18

ელ.ფოსტა: givijangirashvili8@gamail.com

ვებ გვერდი:

ურბანული განვითარების სპეციალისტი