ჩვენი გუნდი

ნატალია ყიზილაშვილი

მისამართი: ახმეტის რ-ი სოფ. ზემო ალვანი

მობ: +995 591 05 79 01

ელ.ფოსტა: tushetipa@yahoo.com

ვებ გვერდი:

საქმის მწარმოებელი